تاریخ امروز:29 فروردین 1403
تشخصی امنیت پسورد توسط php

تشخیص قدرت یک پسورد توسط PHP

سلام

توسط تکه کد زیر می توانید قدرت یک پسورد رو از نظر امنیتی توسط PHP بررسی کنید و نمایش دهید.

 < ?php
function password_strength($string){
  $h  = 0;
  $size = strlen($string);
  foreach(count_chars($string, 1) as $v){
    $p = $v / $size;
    $h -= $p * log($p) / log(2);
  }
  $strength = ($h / 4) * 100;
  if($strength > 100){
    $strength = 100;
  }
  return $strength;
}

var_dump(password_strength("Test For Password Data"));
echo "
"; var_dump(password_strength("soroush tayyebi Iran")); echo "
"; var_dump(password_strength("Tr0ub4dor&3")); echo "
"; var_dump(password_strength("tinamo123")); echo "
"; var_dump(password_strength("soroush")); ?>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *