تاریخ امروز:31 تیر 1403

کاربران موبایل و تبلت را به صفحه ای دیگر بفرستیم

کاربران موبایل و تبلت را به صفحه ای دیگر بفرستیم

حتما با Responsive آشنایی دارید. اما بعضی وقت ها لازم هستش که کاربران موبایل و تبلت را به صفحه ای دیگر بفرستیم (مثلا به صفحه ای که قالب موبایل ما باشه اونجا) . 3 روش اینجا معرفی میکنم براتون که امیدوارم کارتون رو راه بندازه :

1.با استفاده از PHP :

<!--?php <br ?-->  $iphone = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone");
  $android = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Android");
  $berry = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"BlackBerry");
  $ipod = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPod");
  if ($iphone || $android || $palmpre || $ipod || $berry == true)
  {
   echo "<script>// <![CDATA[
window.location='http://m.site.com'
// ]]></script>";
 }
?>

2. با استفاده از javascript :

<script type="text/javascript">
 <!--
 if (screen.width <= 800) {
  window.location = "http://m.domain.com";
 }
 //-->
</script>

3. با استفاده از htaccess :

RewriteEngine On
# Check for mime types commonly accepted by mobile devices
RewriteCond %{HTTP_ACCEPT} "text\/vnd\.wap\.wml|application\/vnd\.wap\.xhtml\+xml" [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/$
RewriteRule ^ http://m.domain.com%{REQUEST_URI} [R,L]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *