تاریخ امروز:6 خرداد 1403

چند دستور برای دیدن اطلاعات رم

سلام

خب اینجا چندتا دستور میزارم برای دیدن اطلاعات مفیدی از رم سیستمتون توی لینوکس :‌

دستور اول :‌
[code]
free -m
[/code]
که خروجی شبیه این میده بهتون :‌
[code]
total used free shared buffers cached
Mem: 16026 2743 13282 0 157 1070
-/+ buffers/cache: 1514 14511
Swap: 9534 0 9534

[/code]
دستور دوم :‌
[code]
cat /proc/meminfo
[/code]
که خروجی به این شکل میده بهتون :‌
[code]
MemTotal: 16411132 kB
MemFree: 13599536 kB
Buffers: 161920 kB
Cached: 1096552 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 1580264 kB
Inactive: 903896 kB
Active(anon): 1226784 kB
Inactive(anon): 12668 kB
Active(file): 353480 kB
Inactive(file): 891228 kB
Unevictable: 484 kB
Mlocked: 484 kB
SwapTotal: 9763836 kB
SwapFree: 9763836 kB
Dirty: 248 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 1226264 kB
Mapped: 258800 kB
Shmem: 13772 kB
Slab: 131380 kB
SReclaimable: 88548 kB
SUnreclaim: 42832 kB
KernelStack: 4960 kB
PageTables: 38808 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 17969400 kB
Committed_AS: 5072764 kB
VmallocTotal: 34359738367 kB
VmallocUsed: 134472 kB
VmallocChunk: 34359589372 kB
HardwareCorrupted: 0 kB
AnonHugePages: 0 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
HugePages_Rsvd: 0
HugePages_Surp: 0
Hugepagesize: 2048 kB
DirectMap4k: 184308 kB
DirectMap2M: 16576512 kB
[/code]
دستور سوم :‌
[code]
vmstat -s
[/code]
که خروجی که میده این شکلی هستش :‌
[code]
16411132 K total memory
2809368 K used memory
1577720 K active memory
903984 K inactive memory
13601764 K free memory
162028 K buffer memory
1096564 K swap cache
9763836 K total swap
0 K used swap
9763836 K free swap
178818 non-nice user cpu ticks
240 nice user cpu ticks
59821 system cpu ticks
9006696 idle cpu ticks
27800 IO-wait cpu ticks
22 IRQ cpu ticks
3098 softirq cpu ticks
0 stolen cpu ticks
1143222 pages paged in
627336 pages paged out
0 pages swapped in
0 pages swapped out
17415491 interrupts
42173502 CPU context switches
1384150054 boot time
6373 forks
[/code]
به غیر این دستورات ۲ تا دستور top و htop هم خوب هستن که بهتون به تفکیک میگن چه برنامه ای در حال کار کردن هستش و هر کدوم چقدر رم مصرف میکنه (htop در زمینه CPU هم اطلاعات میده)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *