تاریخ امروز:31 تیر 1403

تغییر سایز عکس

با سلام

توسط تیکه کد زیر میتونید سایز یک تصویر را توسط پی اچ پی تغییر دهید :
[php]
function resize_image($filename, $tmpname, $xmax, $ymax)
{
$ext = explode(“.”, $filename);
$ext = $ext[count($ext)-1];

if($ext == “jpg” || $ext == “jpeg”)
$im = imagecreatefromjpeg($tmpname);
elseif($ext == “png”)
$im = imagecreatefrompng($tmpname);
elseif($ext == “gif”)
$im = imagecreatefromgif($tmpname);

$x = imagesx($im);
$y = imagesy($im);

if($x < = $xmax && $y <= $ymax) return $im; if($x >= $y) {
$newx = $xmax;
$newy = $newx * $y / $x;
}
else {
$newy = $ymax;
$newx = $x / $y * $newy;
}

$im2 = imagecreatetruecolor($newx, $newy);
imagecopyresized($im2, $im, 0, 0, 0, 0, floor($newx), floor($newy), $x, $y);
return $im2;
}
[/php]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *