تاریخ امروز:29 فروردین 1403

پاک کردن کامل یک دایرکتوری به همراه تمام محتویات درونش

سلام
پاک کردن کامل یک دایرکتوری به همراه تمام محتویات درونش :
[php]
function full_delete($path)
{
$realPath = realpath($path);
if (!file_exists($realPath))
return false;
$DirIter = new RecursiveDirectoryIterator($realPath);
$fileObjects = new RecursiveIteratorIterator($DirIter, RecursiveIteratorIterator::CHILD_FIRST);
foreach ($fileObjects as $name => $fileObj) {
if ($fileObj->isDir())
rmdir($name);
else
unlink($name);
}
rmdir($realPath);
return true;
}
[/php]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *