تاریخ امروز:31 تیر 1403

شمارش تعداد کلمات

با سلام
توسط کد زیر میتونید تعداد کلمات یک رشته را شمارش کنید :
[php]
< ?php function word_count($sentence){ $array = explode(" ", $sentence); return count($array); } $words = word_count("The is a group of words"); echo $words; ?>
[/php]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *