تاریخ امروز:2 خرداد 1401

نمایش زمان باز شدن یک صفحه یا اجرای یک دستور العمل

توسط کد زیر میتونید این کار را انجام دهید :
[php]
$start=microtime(true);
sleep(5);
$end=microtime(true);
echo number_format($end-$start,2);
[/php]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.