تاریخ امروز:31 تیر 1403

آموزش ساخت Pdf با Php5

نکته !
این آموزش مربوط به PHP5 هست.

PDFlib یک extension برای PHP هست مانند GD

ابتدا باید مطمئن بشین کتابخانه PDFlib رو سرور نصب هست برای این کار روی localhost کار های زیر را انجام دهید :

1- از وجود php_pdf.dll در extension های PHP مطمئن شوید
Php.ini -2 را باز کرده و “;” را از مقابل خط extension=php_pdf.dll بردارید

حالا PDF رو می سازیم
ابتدا یک PDF تعریف می کنیم

[php]try {
// create new instance of the ‘PDFlib’ class
$pdf=new PDFlib();
// open new PDF file
if(!$pdf->begin_document(“”,””)){
throw new PDFlibException(“Error creating PDF document. “.$pdf->get_errmsg());
}
[/php]

حالا یک پوشه PDF تعریف کرده ایم
سپس اطلاعات لازم را به فایل می دهیم
در این مرحله نام فایل را برای آن تعیین می کنیم

[php]$pdf->set_info(“Creator”,”pdf_example.php”);
[/php]

در این مرحله نام مولف فایل یا Author را تعریف می کنیم

[php]$pdf->set_info("Author","Soroush Tayyebi");[/php]

در این مرحله عنوان یا title را یرای PDF تعریف می کنیم

[php]$pdf->set_info("Title","Tinamo.IR-PdfCreator");[/php]

در این قسمت یک صفحه را شروع می کنیم و اندازه آن را تعریف می کنیم

[php]$pdf->begin_page_ext(595,842,””);[/php]

این اندازه مخصوص A4 هست

[php]$pdf->begin_page_ext(421,595,"");[/php]

این اندازه مخصوص A5 هست

سپس فونت ها را فراخوانی می کنیم

[php]$font=$pdf->load_font("Helvetica-Bold","winansi","");[/php]

و در مرحله بعد فونت و سایز آن را ست می کنیم

[php]$pdf->setfont($font,24.0);[/php]

حالا موقعیت آن را در نوشته تعیین می کنیم

[php]$pdf->set_text_pos(50,800);[/php]

نوشته مورد نظر را تعریف می کنیم

[php]$pdf->show("PHP is great for creating PDF documents!");[/php]

سپس صفحه را می بندیم

[php] $pdf->end_page_ext("");[/php]

نکته !
صفحه را با

[php]$pdf->begin_page_ext(595,842,"");[/php]

و با

[php]$pdf->end_page_ext(“”);[/php]

به پایان می بریم

سپس پوشه PDF را می بندیم

[php]$pdf->end_document(“”);[/php]

حال خروجی را برای PHP تعریف می کنیم

 

[php]$buffer=$pdf->get_buffer();
$len=strlen($buffer);
header(“Content-type: application/pdf”);
header(“Content-Length: $len”);
header(“Content-Disposition: inline; filename=example.pdf”);
echo $buffer;
}
catch (PDFlibException $e){
echo ‘Error Number:’.$e->get_errnum().”n”;
echo ‘Error Message:’.$e->get_errmsg();
exit(); [/php]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *