تاریخ امروز:30 تیر 1403
عملگرهای جاوا

عملگرهای جاوا

عملگر جاوا =

عملگر = برای ریختن یک مقدار توی متغیر استفاده میشه.

نحوه‌ی استفاده به این صورت هستش:

int data = 12;

که مقدار ۱۲ در داخل data ریخته شده.

عملگر +

عملگر + برای جمع ۲ مقدار کاربرد دارد. همچنین این عملگر برای الحاق ۲ رشته نیز استفاده میشه:

int numOne = 12;
int numTwo = 13;
int total = numOne + numTwo;
String FirstString = "Hi, I'm Soroush.";
 String SecendString = "I Love Java.";
String Result = FirstString + SecendString;

عملگر –

عملگر – برای تفریق ۲ مقدار کاربرد دارد.

int numOne = 12;
int numTwo = 13;
int total = numOne - numTwo;

عملگر *

عملگر * برای ضرب ۲ مقدار کاربرد دارد.

int numOne = 12;
int numTwo = 13;
int total = numOne * numTwo;

عملگر /

عملگر / برای تقسیم ۲ مقدار کاربرد دارد.

int numOne = 12;
int numTwo = 13;
int total = numOne / numTwo;

عملگر %

عملگر ٪ برای محاسبه‌ی باقیمانده تقسیم ۲ مقدار کاربرد دارد.

int numOne = 12;
int numTwo = 13;
int total = numOne % numTwo;

عملگر ++

عملگر ++ برای جمع یک مقدار با عدد ۱ استفاده می‌شود.

    int MyResult = 2;
    MyResult++; // مقدار برابر ۳ شده است

عملگر —

عملگر — برای تفریق یک مقدار از عدد ۱ استفاده می‌شود.

    int MyResult = 2;
    MyResult--; // مقدار برابر 1 شده است

عملگر +=

عملگر += برای جمع یک مقدار با یک عدد دیگر استفاده می‌شود..

    int MyResult = 2;
    MyResult += 12;

مقدار MyResult برابر 14 میشه.

عملگر -=

عملگر -= برای تفریق یک مقدار از یک عدد دیگر استفاده می‌شود..

    int MyResult = 2;
    MyResult -= 12;

مقدار MyResult برابر -10 میشه.

شرط  if – else

خب از اسمش معلومه چی‌کار میکنه. مقداری که می‌گیره توی پرانتزش باید boolean برگردونه (اگر شرط true باشد دستورات داخل if اجرا میشه و اگر  falseباشه دستورات توی else.

 int MyResult = 2;
    MyResult += 12;
    if(MyResult == 14){
      System.out.println("شرط صحیح است.");
    }
    else{
      System.out.println("شرط اشتباه است.");
    }

که در اینجا مقدار داخل if اجرا میشه.

عملگر == برابری رو میرسونه. اینجا میگه اگر MyResult برابر 14 بود، چاپ کن شرط صحیح است وگرنه چاپ کن شرط اشتباه است.

عملگر > < >= <=

این عملگرها برای استفاده توی شرط‌ها هستن. بزرگتر، کوچکتر، کوچکتر مساوی و بزرگتر مساوی.

  int MyResult = 2;
    MyResult += 12;
    if(MyResult > 3){
      // اینجا اجرا میشه.
    }
    else{
    }
    if(MyResult > 14){
      
    }
    else{
      // اینجا اجرا میشه.
    }
    if(MyResult >= 14){
      //اینجا اجرا میشه
    }

عملگرهای && و ||

امیدوارم با مفهوم گزاره‌های ریاضی آشنا باشین. این ۲ تا عملگر دقیقا یا و و توی اون‌ها هستند.

&& برای عملگر و

|| (۲تا خط صاف کنار هم) برای عملگر یا

 if(MyResult > 3 && MyResult <15){
      // اینجا اجرا میشه.

    }
    else{

    }
    if(MyResult > 3 || MyResult > 15){
      // اینجا اجرا میشه.

    }
    else{

    }

شرط یک خطی

خب یه مدل شرط خلاصه داریم که بسیار کاربردی هستش توی کد نویسی.

    String str1 = "soroush";
    String str2 = (str1 == "soroush") ? "yes" : "no";

در این تکه کد چک میشه اگه str1 برابر soroush بود مقدار yes داخل str2 ریخته میشه و اگر نبود مقدار no ریخته میشه.

خب در آخر هم ۲ تا لینک میزارم براتون.

اولیش لیست کامل عملگرهای جاوا هستش و لینک دوم تقدم عملگرها.  لینک دوم بسیار مهم هستش و حتما مطالعش کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *