تاریخ امروز:30 تیر 1403
آموزش سئو با لاراول

آموزش استفاده از پکیج SEOtools و بهبود سئو در لاراول

با سلام خدمت همه‌ی دوستان
میخوام در این پست آموزش استفاده از پکیج SEOtools و بهبود سئو در لاراول رو بدم خدمتتون. سعی می‌کنم ازین به بعد آموزش لاراول بیشتری بزارم خدمتتون.

نکته:‌من بر اساس لاراول 5.6 نوشتم این آموزش رو.
ابتدا این پکیج رو با استفاده از composer نصب می‌کنیم:

composer require artesaos/seotools

بعد تنظیماتش رو میاریم:

php artisan vendor:publish

حالا توی config/seotools.php می‌تونیم برخی تنظیماتش رو تغییر بدیم.
برای استفاده ازش ۲ روش هستش:
روش اول:
در ابتدای کنترل خودتون این رو بزنید:

use SEO;

حالا می‌تونید ازین گزینه‌ها استفاده کنید:

SEO::setTitle('Your Title');
SEO::setDescription('Your Description');
SEO::opengraph->setUrl('Site URL');
SEO::setCanonical('Page URL');
SEO::opengraph()->addProperty('type','articles');
SEO::twitter()->setTitle('Your Title');
SEO::twitter()->setSite('Twitter User');

روش دوم
در ابتدای کنترل خودتون این رو بزنید:

use SEOMeta;
use OpenGraph;
use Twitter;

حالا می‌تونید ازین گزینه‌ها استفاده کنید:

    SEOMeta::setTitle('Your Title');
    SEOMeta::setDescription('Your Description');
    SEOMeta::addMeta('article:published_time', 'Date Time', 'property');
    SEOMeta::addMeta('article:section', 'Category Name', 'property');
    SEOMeta::addKeyword(['key1', 'key2', 'key3']);

    OpenGraph::setDescription('Your Description');
    OpenGraph::setTitle('Your Title');
    OpenGraph::setUrl('SITE URL');
    OpenGraph::addProperty('type', 'article');
    OpenGraph::addProperty('locale', 'fa-ir');
    OpenGraph::addProperty('locale:alternate', [ 'en-us']);

    OpenGraph::addImage('Image Address');
    OpenGraph::addImage(['url' => 'Image Address', 'size' => 300]);
    OpenGraph::addImage('Image Address', ['height' => 300, 'width' => 300]);

برای کار کردن با opengraph ازین‌ها هم می‌تونید استفاده کنید:

    OpenGraph::setTitle('Article')
      ->setDescription('Some Article')
      ->setType('article')
      ->setArticle([
        'published_time' => 'datetime',
        'modified_time' => 'datetime',
        'expiration_time' => 'datetime',
        'author' => 'profile / array',
        'section' => 'string',
        'tag' => 'string / array'
      ]);

    // Namespace URI: http://ogp.me/ns/book#
    // book
    OpenGraph::setTitle('Book')
      ->setDescription('Some Book')
      ->setType('book')
      ->setBook([
        'author' => 'profile / array',
        'isbn' => 'string',
        'release_date' => 'datetime',
        'tag' => 'string / array'
      ]);

    // Namespace URI: http://ogp.me/ns/profile#
    // profile
    OpenGraph::setTitle('Profile')
       ->setDescription('Some Person')
      ->setType('profile')
      ->setProfile([
        'first_name' => 'string',
        'last_name' => 'string',
        'username' => 'string',
        'gender' => 'enum(male, female)'
      ]);

    // Namespace URI: http://ogp.me/ns/music#
    // music.song
    OpenGraph::setType('music.song')
      ->setMusicSong([
        'duration' => 'integer',
        'album' => 'array',
        'album:disc' => 'integer',
        'album:track' => 'integer',
        'musician' => 'array'
      ]);

    // music.album
    OpenGraph::setType('music.album')
      ->setMusicAlbum([
        'song' => 'music.song',
        'song:disc' => 'integer',
        'song:track' => 'integer',
        'musician' => 'profile',
        'release_date' => 'datetime'
      ]);

     //music.playlist
    OpenGraph::setType('music.playlist')
      ->setMusicPlaylist([
        'song' => 'music.song',
        'song:disc' => 'integer',
        'song:track' => 'integer',
        'creator' => 'profile'
      ]);

    // music.radio_station
    OpenGraph::setType('music.radio_station')
      ->setMusicRadioStation([
        'creator' => 'profile'
      ]);

    // Namespace URI: http://ogp.me/ns/video#
    // video.movie
    OpenGraph::setType('video.movie')
      ->setVideoMovie([
        'actor' => 'profile / array',
        'actor:role' => 'string',
        'director' => 'profile /array',
        'writer' => 'profile / array',
        'duration' => 'integer',
        'release_date' => 'datetime',
        'tag' => 'string / array'
      ]);

    // video.episode
    OpenGraph::setType('video.episode')
      ->setVideoEpisode([
        'actor' => 'profile / array',
        'actor:role' => 'string',
        'director' => 'profile /array',
        'writer' => 'profile / array',
        'duration' => 'integer',
        'release_date' => 'datetime',
        'tag' => 'string / array',
        'series' => 'video.tv_show'
      ]);

    // video.tv_show
    OpenGraph::setType('video.tv_show')
      ->setVideoTVShow([
        'actor' => 'profile / array',
        'actor:role' => 'string',
        'director' => 'profile /array',
        'writer' => 'profile / array',
        'duration' => 'integer',
        'release_date' => 'datetime',
        'tag' => 'string / array'
      ]);

    // video.other
    OpenGraph::setType('video.other')
      ->setVideoOther([
        'actor' => 'profile / array',
        'actor:role' => 'string',
        'director' => 'profile /array',
        'writer' => 'profile / array',
        'duration' => 'integer',
        'release_date' => 'datetime',
        'tag' => 'string / array'
      ]);

    // og:video
    OpenGraph::addVideo('http://example.com/movie.swf', [
        'secure_url' => 'https://example.com/movie.swf',
        'type' => 'application/x-shockwave-flash',
        'width' => 400,
        'height' => 300
      ]);

    // og:audio
    OpenGraph::addAudio('http://example.com/sound.mp3', [
        'secure_url' => 'https://secure.example.com/sound.mp3',
        'type' => 'audio/mpeg'
      ]);

و برای توییتر:

Twitter::addValue($key, $value); // value can be string or array
Twitter::setType($type); // type of twitter card tag
Twitter::setTitle($type); // title of twitter card tag
Twitter::setSite($type); // site of twitter card tag
Twitter::setDescription($type); // description of twitter card tag
Twitter::setUrl($type); // url of twitter card tag
Twitter::addImage($url); // add image url

حالا برای نمایش در view می‌تونید به این طریق عمل می‌کنید:

اگه از روش اول استفاده کردین:

	{!! SEO::generate() !!}

اگه می‌خواین minify بشه:

	{!! SEO::generate(true) !!}

و برای روش دوم:

	{!! SEOMeta::generate() !!}
	{!! OpenGraph::generate() !!}
	{!! Twitter::generate() !!}

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *