تاریخ امروز:30 تیر 1403
اجبار کاربر به دانلود یک فایل با php

اجبار کاربر به دانلود یک فایل با PHP

اجبار کاربر به دانلود یک فایل با php

اجبار کاربر به دانلود یک فایل با php

با سلام

توسط این کد می‌تونید کاربر رو مجبور به دانلود یک فایل داخل صفحه بکنید. البته تو این تکه کد اطلاعات فایل از داخل دیتابیس خوانده می‌شه:

<?php
  $filename = $_GET['file']; //Get the fileid from the URL
// Query the file ID
$query = sprintf("SELECT * FROM tableName WHERE id = '%s'",mysql_real_escape_string($filename));
$sql = mysql_query($query);
if(mysql_num_rows($sql) > 0){
  $row = mysql_fetch_array($sql);
  // Set some headers
  header("Pragma: public");
  header("Expires: 0");
  header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
  header("Content-Type: application/force-download");
  header("Content-Type: application/octet-stream");
  header("Content-Type: application/download");
  header("Content-Disposition: attachment; filename=".basename($row['FileName']).";");
  header("Content-Transfer-Encoding: binary");
  header("Content-Length: ".filesize($row['FileName']));

  @readfile($row['FileName']);
  exit(0);
}else{
  header("Location: /");
  exit;
}
?>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *