خانه » پاک کردن کامل یک دایرکتوری به همراه تمام محتویات درونش
PHP & MySQL

پاک کردن کامل یک دایرکتوری به همراه تمام محتویات درونش

سلام
پاک کردن کامل یک دایرکتوری به همراه تمام محتویات درونش :

function full_delete($path)
{
  $realPath = realpath($path);
  if (!file_exists($realPath))
    return false;
  $DirIter = new RecursiveDirectoryIterator($realPath);   
  $fileObjects = new RecursiveIteratorIterator($DirIter, RecursiveIteratorIterator::CHILD_FIRST);
  foreach ($fileObjects as $name => $fileObj) {
    if ($fileObj->isDir())
        rmdir($name);
    else
        unlink($name);
  }
  rmdir($realPath);
  return true;
}

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید