خانه » یک لیست نسبتا کامل از Media Query برای طراحی ریسپانسیو
آموزش مدیا کوئری
آموزش مدیا کوئری
آموزش HTML & CSS

یک لیست نسبتا کامل از Media Query برای طراحی ریسپانسیو

سلام

یکی از چیزایی که توی موضوع واکنشگرا کردن استفاده میشه همین مدیا کوئری‌ها هستش. این لیست نسبتا کامل هستش و خودم هم ازین لیست استفاده می‌کنم:

/* Smartphones (portrait and landscape) ----------- */
@media only screen and (min-device-width : 320px) and (max-device-width : 480px) {
  /* Styles */
}

/* Smartphones (landscape) ----------- */
@media only screen and (min-width : 321px) {
  /* Styles */
}

/* Smartphones (portrait) ----------- */
@media only screen and (max-width : 320px) {
  /* Styles */
}

/* iPads (portrait and landscape) ----------- */
@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) {
  /* Styles */
}

/* iPads (landscape) ----------- */
@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) and (orientation : landscape) {
  /* Styles */
}

/* iPads (portrait) ----------- */
@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) and (orientation : portrait) {
  /* Styles */
}
/**********
iPad 3
**********/
@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) and (orientation : landscape) and (-webkit-min-device-pixel-ratio : 2) {
  /* Styles */
}

@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) and (orientation : portrait) and (-webkit-min-device-pixel-ratio : 2) {
  /* Styles */
}
/* Desktops and laptops ----------- */
@media only screen and (min-width : 1224px) {
  /* Styles */
}

/* Large screens ----------- */
@media only screen and (min-width : 1824px) {
  /* Styles */
}

/* iPhone 4 ----------- */
@media only screen and (min-device-width : 320px) and (max-device-width : 480px) and (orientation : landscape) and (-webkit-min-device-pixel-ratio : 2) {
  /* Styles */
}

@media only screen and (min-device-width : 320px) and (max-device-width : 480px) and (orientation : portrait) and (-webkit-min-device-pixel-ratio : 2) {
  /* Styles */
}

/* iPhone 5 ----------- */
@media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 568px) and (orientation : landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
  /* Styles */
}

@media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 568px) and (orientation : portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
  /* Styles */
}

/* iPhone 6, 7, 8 ----------- */
@media only screen and (min-device-width: 375px) and (max-device-height: 667px) and (orientation : landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
  /* Styles */
}

@media only screen and (min-device-width: 375px) and (max-device-height: 667px) and (orientation : portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
  /* Styles */
}

/* iPhone 6+, 7+, 8+ ----------- */
@media only screen and (min-device-width: 414px) and (max-device-height: 736px) and (orientation : landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
  /* Styles */
}

@media only screen and (min-device-width: 414px) and (max-device-height: 736px) and (orientation : portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
  /* Styles */
}

/* iPhone X ----------- */
@media only screen and (min-device-width: 375px) and (max-device-height: 812px) and (orientation : landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3){
  /* Styles */
}

@media only screen and (min-device-width: 375px) and (max-device-height: 812px) and (orientation : portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3){
  /* Styles */
}

/* iPhone XS Max, XR ----------- */
@media only screen and (min-device-width: 414px) and (max-device-height: 896px) and (orientation : landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3){
  /* Styles */
}

@media only screen and (min-device-width: 414px) and (max-device-height: 896px) and (orientation : portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3){
  /* Styles */
}

/* Samsung Galaxy S3 ----------- */
@media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 640px) and (orientation : landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
  /* Styles */
}

@media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 640px) and (orientation : portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
  /* Styles */
}

/* Samsung Galaxy S4 ----------- */
@media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 640px) and (orientation : landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3){
  /* Styles */
}

@media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 640px) and (orientation : portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3){
  /* Styles */
}

/* Samsung Galaxy S5 ----------- */
@media only screen and (min-device-width: 360px) and (max-device-height: 640px) and (orientation : landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3){
  /* Styles */
}

@media only screen and (min-device-width: 360px) and (max-device-height: 640px) and (orientation : portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3){
  /* Styles */
}

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید