خانه » تشخیص قدرت یک پسورد توسط PHP
تشخصی امنیت پسورد توسط php
تشخصی امنیت پسورد توسط php
آموزش PHP & MySQL

تشخیص قدرت یک پسورد توسط PHP

سلام

توسط تکه کد زیر می توانید قدرت یک پسورد رو از نظر امنیتی توسط PHP بررسی کنید و نمایش دهید.

 < ?php
function password_strength($string){
  $h  = 0;
  $size = strlen($string);
  foreach(count_chars($string, 1) as $v){
    $p = $v / $size;
    $h -= $p * log($p) / log(2);
  }
  $strength = ($h / 4) * 100;
  if($strength > 100){
    $strength = 100;
  }
  return $strength;
}

var_dump(password_strength("Test For Password Data"));
echo "
"; var_dump(password_strength("soroush tayyebi Iran")); echo "
"; var_dump(password_strength("Tr0ub4dor&3")); echo "
"; var_dump(password_strength("tinamo123")); echo "
"; var_dump(password_strength("soroush")); ?>

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید