خانه » چک کردن اول بودن یک عدد با PHP
آموزش PHP & MySQL

چک کردن اول بودن یک عدد با PHP

با سلام
توسط این تکه کد شما می توانید چک کنید یک عدد اول است یا خیر :

 < ?php
function is_prime($num){
for($i=$num;$i > 0;$i--){
$v = $num / $i;
if(!is_float($v)){
if($v != $num && $v != 1)
return FALSE;
}
}
return TRUE;
}

for($i = 1;$i< =100;$i++){
if(is_prime($i))
echo $i.' is prime
';
else
echo $i.' is not prime
';
}
?>

 

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید