خانه » کدگزاری و دیکد کردن توسط Base64 و پی اچ پی
آموزش PHP & MySQL

کدگزاری و دیکد کردن توسط Base64 و پی اچ پی

با سلام

برای کد گزاری :

function base64url_encode($plainText) {
  $base64 = base64_encode($plainText);
  $base64url = strtr($base64, '+/=', '-_,');
  return $base64url;
}

برای دیکد کردن :

function base64url_decode($plainText) {
  $base64url = strtr($plainText, '-_,', '+/=');
  $base64 = base64_decode($base64url);
  return $base64;
} 

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید