خانه » کدگزاری و دیکد کردن توسط Base64 و پی اچ پی
آموزش PHP & MySQL

کدگزاری و دیکد کردن توسط Base64 و پی اچ پی

با سلام

برای کد گزاری :
[php] function base64url_encode($plainText) {
$base64 = base64_encode($plainText);
$base64url = strtr($base64, ‘+/=’, ‘-_,’);
return $base64url;
}
[/php]

برای دیکد کردن :
[php] function base64url_decode($plainText) {
$base64url = strtr($plainText, ‘-_,’, ‘+/=’);
$base64 = base64_decode($base64url);
return $base64;
}
[/php]

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید