خانه » چک کردن https بودن سرور
آموزش PHP & MySQL

چک کردن https بودن سرور

سلام
با استفاده از تکه کد زیر https بودن یا نبودن رو چک کنید.
[php] if ($_SERVER[‘HTTPS’] != “on”) {
echo “This is not HTTPS”;
}else{
echo “This is HTTPS”;
}
[/php]

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید