خانه » چک کردن صحت IP Address
آموزش PHP & MySQL

چک کردن صحت IP Address

سلام
با استفاده از تیکه کد زیر می تونید صحت یک آی پی آدرس رو چک کنید (مثل چک کردن صحت ایمیل و …)
[php] $string = “255.255.255.255”;
if (preg_match(
‘/^(?:25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)(?:[.](?:25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)){3}$/’,
$string)) {
echo “IP is good.”;
}
[/php] توی $string مقدار آی پی که میخواهید چک شود را وارد کنید

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید