خانه » تغییر سطح دسترسی
آموزش PHP & MySQL

تغییر سطح دسترسی

با سلام
با استفاده از کد زیر میتونید سطح دسترسی یک فایل رو توسط php تغییر بدید :
[php] < ?php function chmod_R($path, $filemode) { $dh = opendir($path); while ($file = readdir($dh)) { if($file != '.' && $file != '..') { $fullpath = $path.'/'.$file; echo 'chmod ' .$filemode.' '.$fullpath. "
“;
chmod($fullpath, $filemode);
echo ‘
‘;
if(is_dir($fullpath)) {

chmod_R($fullpath, $filemode);

}
}
}

closedir($dh);
}

chmod_R(‘.’, 0755);
?>
[/php]

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید