خانه » نمایش زمان باز شدن یک صفحه یا اجرای یک دستور العمل
آموزش PHP & MySQL

نمایش زمان باز شدن یک صفحه یا اجرای یک دستور العمل

توسط کد زیر میتونید این کار را انجام دهید :
[php] $start=microtime(true);
sleep(5);
$end=microtime(true);
echo number_format($end-$start,2);
[/php]

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید