خانه » سیاه لشگر
دست نوشته ها

سیاه لشگر

به تو که فکر می کنم
بی اختیار
به حماقت خود لبخند می زنم
سیاه لشکری بودم
در عشق تو
و فکر می کردم بازیگر نقش اولم …
افسوس…

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید