خانه » راه اندازی Swap برای سرور در حال کار
راه اندازی Swap برای سرور در حال کار
راه اندازی Swap برای سرور در حال کار
آموزش لینوکس

راه اندازی Swap برای سرور در حال کار

برای راه اندازی Swap روی سروری که در حال کار هستش، می‌تونیم از دستورات زیر استفاده کنیم (ما حدود ۵ گیگ Swap در نظر گرفتیم)‌

۱. ابتدا با یوزر root وارد شوید.

۲. دستور زیر رو بزنید:

dd if=/dev/zero of=/swapfile1 bs=1024 count=5242880

باید همچین خروجی داشته باشه:

5242880+0 records in
5242880+0 records out
5368709120 bytes (5.4 GB) copied, 65.9248 s, 81.4 MB/s

۳. حالا امنش می‌کنیم این رو:

chown root:root /swapfile1
# chmod 0600 /swapfile1

۴. حالا معرفیش می‌کنیم:

mkswap /swapfile1

۵. روشنش می‌کنیم:

swapon /swapfile1

۶. و در آخر فایل /etc/fstab رو ویرایش می‌کنیم و این دستور رو انتهاش قرار می‌دیم:

/swapfile1 none swap sw 0 0

به همین سادگی

توضیحات کوتاه
راه اندازی Swap برای سرور در حال کار
نام مقاله
راه اندازی Swap برای سرور در حال کار
خلاصه
برای راه اندازی Swap روی سروری که در حال کار هستش، می‌تونیم از دستورات زیر استفاده کنیم (ما حدود ۵ گیگ Swap در نظر گرفتیم)‌
نویسنده
نشر دهنده
سروش طیبی
لوگو نشر دهنده

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید