خانه » الگوریتم تشخیص صحت کد ملی
الگوریتم تشخصی کد ملی
الگوریتم تشخصی کد ملی
آموزش

الگوریتم تشخیص صحت کد ملی

در این مقاله می خواهیم به شما طریقه تشخیص صحت کد ملی را که ممکن است در زبانهای برنامه نویسی مختلف و در فرمهای ورود اطلاعات مورد نیاز شما باشد را آموزش دهیم .
همانطور که می دانید همه ارگانها و سازمانهای دولتی جمهوری اسلامی و شرکتهای تابعه موظف شده اند از این پس فیلد جدیدی در کنار مشخصات افراد به نام کد ملی درج نمایند و تقریبا همه هموطنان عزیز در حال حاضر کارت ملی را دارند. ولی ما به عنوان یک برنامه نویس وقتی در فرمی کد ملی را دریافت می کنیم چگونه از صحت کد وارد شده مطمئن شویم ؟
سازمان ثبت احوال کشور در راستای ارائه کارت ملی روشی را برای تولید کدهای ملی استفاده نموده است که با استفاده از آنها می توانیم کدهایی داشته باشیم که از امنیت بالایی برخوردار باشند و همچنین قابلیت تقلب نداشته باشند.
همه کدهای ملی ۱۰ رقمی هستند و هیچگاه نمیشود اعداد آن یکسان باشد

روش اعتبار سنجی کد ملی :

دهمین رقم شماره ملی را ( از سمت چپ ) به عنوان A در نظر می گیریم.
یک مقدار B در نظر می گیریم و آن را برابر با :

(اولین رقم * ۱۰) + ( دومین رقم * ۹ ) + ( سومین رقم * ۸ ) + ( چهارمین رقم * ۷ ) + ( پنجمین رقم * ۶) + ( ششمین رقم * ۵ ) + ( هفتمین رقم * ۴ ) + ( هشتمین رقم * ۳ ) + ( نهمین رقم * ۲ )

قرار می دهیم.

مقدار Cرا برابر با B – (B/11)*11 قرار می دهیم.

اگر مقدار Cبرابر با صفر باشد و مقدار Aبرابر Cباشد کد ملی صحیح است.

اگر مقدار Cبرابر با ۱ باشد و مقدار Aبرابر با ۱ باشد کد ملی صحیح است.

اگر مقدار Cبزرگتر از ۱ باشد و مقدار A برابر با ۱۱ – Cباشد کد ملی صحیح است.

در پایان یک نمونه کد جاوا اسکریپت جهت چک کردن کد ملی تقدیم می گردد :

[javascript]<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function checkMelliCode(meli_code)
{
if (meli_code.length == 10)
{
if(meli_code=='1111111111' || meli_code=='2222222222' || meli_code=='3333333333' || meli_code=='4444444444' || meli_code=='5555555555'  || meli_code=='6666666666'  || meli_code=='7777777777'  || meli_code=='8888888888'  || meli_code=='9999999999' )
{
alert(11);
}else{
c = parseInt(meli_code.charAt(9));
n = parseInt(meli_code.charAt(0))*10 + parseInt(meli_code.charAt(1))*9 + parseInt(meli_code.charAt(2))*8 + parseInt(meli_code.charAt(3))*7 + parseInt(meli_code.charAt(4))*6 + parseInt(meli_code.charAt(5))*5 + parseInt(meli_code.charAt(6))*4 + parseInt(meli_code.charAt(7))*3 + parseInt(meli_code.charAt(8))*2;
r = n - parseInt(n/11)*11;
if ((r == 0 && r == c) || (r == 1 && c == 1) || (r > 1 && c == 11 - r))
{
alert('sahih ast');
}
else
{
alert('sahih nist');
}
}
}

}
</script>
</head>
<body>
<font color="red"  style="cursor:pointer;" onclick="checkMelliCode('1234567891');">show</font>
</body>
</html>[/javascript]

۵ نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید