خانه » ارسال ایمیل با سرویس Mandrill و PHP
آموزش اتصال به Mandrill با PHP
آموزش اتصال به Mandrill با PHP
آموزش PHP & MySQL

ارسال ایمیل با سرویس Mandrill و PHP

با سلام

در این تکه کد پی اچ پی از یک فایل به اسم Mandrill.php استفاده شده که می‌تونید از طریق این لینک دانلود کنیدش.

[php] function send_email($to_email,$subject,$message1)
{
require_once ‘Mandrill.php’;
$apikey = ‘XXXXXXXXXX’; //specify your api key here
$mandrill = new Mandrill($apikey);

$message = new stdClass();
$message->html = $message1;
$message->text = $message1;
$message->subject = $subject;
$message->from_email = “[email protected]”;//Sender Email
$message->from_name = “KOONK”;//Sender Name
$message->to = array(array(“email” => $to_email));
$message->track_opens = true;

$response = $mandrill->messages->send($message);
}
[/php]

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید