خانه » نحوه مقابله با حمله slow-loris
آموزش لینوکس

نحوه مقابله با حمله slow-loris

حمله slow-loris چیست؟
A slow loris attack is one where an IP will connect to your apache server and clog up all child processes with it’s specially formed requests

راه حل مقابله چیست؟
نصب mod_antiloris بر روی apache 2.x

mod_antilorisرا چطور بر روی apache 2.x نصب کنیم؟

cd /root
wget ftp://ftp.monshouwer.eu/pub/linux/mod_antiloris/installoris
chmod 755 installoris
./installoris

ارسال نظر

برای ارسال نظر اینجا را کلیک کنید